Post Pune Vakant

IT Gjergji Kompjuter shpk, kërkon të punesojë:  

Menaxher Shitjesh

Detyra dhe përgjegjësi:
– Mban dhe përmirëson marrëdhëniet me klientet ekzistues me qëllim përmbushjen më së miri tëkërkesave të tyre
– Eshtë i suksesshëm në prezantimin në menyrë profesionale të produkteve tek klientët
– Eshtë i suksesshëm në zgjerimin e gamës së klientelës dhe në ndërtimin e raporteve me klientë tërinj.
– Realizon me sukses dhe tejkalon planin e tij të shitjeve.

Kërkesa për kandidatët:
– Diplome universitare
– Të kenë të paktën 3 vjet experiencë në pozicione pune analoge në kompani private
–  Të ketë njohuri rreth produkteve të Teknologjisë së Informacionit
– Njohuri të mira të gjuhës angleze
– Aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese
– Aftësi për të punuar në grup
Për të aplikuar ju lutem dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresen e_mail: jobs@gjergji-kompjuter.com Afati i fundit i aplikimeve është data 20.12.2013.